Thế giới chọn
màu sắc cho
ôtô như thế nào?

Thói quen của người lái hay thực tế giao thông tại Việt Nam khiến nhiều trang bị an toàn đang được sử dụng không đúng với thiết kế....